PF 2024

PF pozdrav - význa, história, pravidlá

Novoročné pohľadnice sú často plné srdečných posolstiev a ich tradícia sa dodržiava v mnohých kultúrach na celom svete. Pohľadnice ponúkajú ...