VÝSTAVY, ICH VÝZNAM A ČO POTREBUJETE

Stále váhate, či sa oplatí investovať peniaze a čas do výstavy? Povieme Vám, prečo sú výhodné a ako propagovať vlastný stánok.

Výstavný marketing je silným nástrojom na zviditeľnenie, nadväzovanie nových kontaktov, generovanie potenciálnych zákazníkov, prieskum trhu, vzdelávanie zákazníkov a taktiež získanie konkurenčnej výhody.

Marketingová výstava je podujatie, na ktorom môžete odprezentovať  svoje výrobky alebo služby potenciálnym zákazníkom, partnerom a odborníkom z odvetvia. Tieto výstavy poskytujú  platformu na propagáciu značky a povedomia o nej.

Súčasťou marketingových výstav sú stánky alebo expozície, v ktorých si prezentujete svoju firmu a ponuku. Stánky môžu obsahovať ukážky Vašich výrobkov, vzorky, interaktívne prezentácie a marketingové materiály, ako sú brožúry a letáky. Dôležitá je tu aj komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi a schopnosť odprezentovať vlastnú ponuku.

vystava_repre_7vystava_repre_

Na zabezpečenie úspešnej marketingovej výstavy je potrebné dôkladné plánovanie a príprava. Tu je kontrolný zoznam najdôležitejších vecí:

 1. Jasné ciele:  Definujte svoje ciele výstavy. Zameriavate sa na generovanie potenciálnych zákazníkov, zvýšenie povedomia o značke, prezentáciu nových produktov alebo na niečo iné?
 2. Rozpočet:  Určite si rozpočet na výstavu vrátane prenájmu stánku, marketingových materiálov, cestovných nákladov a akýchkoľvek ďalších súvisiacich nákladov.
 3. Dizajn stánku:  Navrhnite atraktívny a pútavý stánok, ktorý odráža identitu vašej značky a účinne prezentuje Vaše výrobky alebo služby. Zvážte faktory, ako je usporiadanie, označenie, displeje, osvetlenie a materiály značky, aby ste vytvorili príťažlivý a zapamätateľný stánok.
 4. Propagačné materiály:  Pripravte propagačné materiály, ako sú brožúry, letáky, vizitky a darčeky, ktoré sa budú rozdávať návštevníkom stánku. Uistite sa, že Vaše materiály sú vizuálne príťažlivé, informatívne a sú v súlade s Vašou komunikáciou a značkou.
 5. Personálne zabezpečenie:  Vyberte a zaškoľte zamestnancov, ktorí budú Vašu spoločnosť na výstave zastupovať. Uistite sa, že majú znalosti o Vašich výrobkoch alebo službách, sú vybavení na efektívne jednanie s účastníkmi a sú schopní vybavovať otázky a predajné príležitosti.
 6. Marketing pred podujatím:  Propagujte svoju účasť na výstave prostredníctvom rôznych kanálov, ako je e-mailový marketing, sociálne médiá, tlačové správy a webová stránka Vašej spoločnosti. Vzbuďte záujem, aby ste prilákali účastníkov do svojho stánku počas podujatia.

vystava_repre_6vystava_repre_2

Čo by nemalo chýbať v stánku:

 • Vizuálna atraktivita:  Zabezpečte, aby váš stánok bol vizuálne príťažlivý. Kvalitné plagáty, bannerové steny a farebné prvky môžu pritiahnuť pozornosť návštevníkov.
 • Firemné logo a branding: Jasne zobrazte svoje firemné logo a branding na stánku, aby bolo ľahké identifikovať Vašu spoločnosť.
 • Demos a ukážky:  Ak je to možné, ponúknite návštevníkom možnosť vidieť a skúsiť Váš produkt alebo službu prostredníctvom demo ukážok.
 • Informačné materiály: Poskytnite brožúry, letáky alebo vizitky, ktoré obsahujú dôležité informácie o Vašej spoločnosti a ponúkaných produktoch alebo službách.
 • Vzorky produktov:  Ak to Váš typ biznisu umožňuje, rozdávajte vzorky produktov alebo ukážky, aby si návštevníci mohli vyskúšať Váš produkt.
 • Interaktívne aktivity:  Vytvorte interaktívne aktivity, ktoré zaujmú návštevníkov a umožnia im aktívne sa zapojiť s Vašou značkou alebo produktom.
 • Pohostinnosť:  Ponúknite návštevníkom pohostenie, napríklad kávu, občerstvenie alebo nejaké drobné darčeky. Tým vytvoríte príjemné prostredie na komunikáciu.
 • Technologické prvky:  Ak je to vhodné, integrujte do stánku technologické prvky, ako napríklad interaktívne obrazovky, prezentácie či tabletové počítače.
 • Možnosť zanechať kontaktné údaje:  Zabezpečte možnosť, aby záujemcovia zanechali svoje kontaktné údaje pre ďalšiu komunikáciu po výstave.

 

Tovar vhodný na výstavy

Ako sme spomínali, dizajn stánku je veľmi dôležitý. Stánok urobí prvý dojem na zákazníka. Pre dosiahnutie atraktívneho stánku využívame roll upy, pop up wall steny či 3D logá. Veľmi dôležitý je aj polep stánku či pultu.

vystava_repre_vystava_repre_5

Ďalšou dôležitou súčasťou stánku sú  Vaše reklamné predmety s logom a vzorky. Ide o reklamné predmety, ktoré si môžu účastníci výstavy zobrať napríklad perá, šnúrky na krk, kľúčenky, magnetky, šiltovky, bloky a podobne.

vystava_repre_12vystava_repre_13

Zamestnanci stánku by mali  mať oblečené tričká s firemným logom a byť obdarení úsmevom, dobrou náladou a vedomosťami o produktoch. Vhodné je ponúknuť šálku kávy či čokoládku s vaším logom. 

vystava_repre_11vystava_repre_14

Veľmi dôležitým prvkom je podávanie informácií. Potenciálni zákazníci sa prišli informovať o Vašej firme a produktoch. Preto v stánku nesmú chýbať letáky, brožúry, katalógy a foldre, ktorými môžete odprezentovať Vašu ponuku a zákazník si ju môže zobrať so sebou, aby sa k tomu mohol vrátiť. Nezabudnite každému odovzdať Vašu vizitku, aby sa mohli na Vás obrátiť aj v budúcnosti.

vystava_repre_9vystava_repre_8vystava_repre_10

Na záver už iba napíšem, že v čoraz digitálnejšom svete ponúkajú marketingové výstavy podnikom cennú príležitosť nadviazať osobný kontakt so zákazníkom, zanechať trvalý dojem a budovať obchodné vzťahy.

Ak si sami neviete poradiť s designom, neváhajte navštíviť našu stránku alebo nás kontaktovať. Veľmi radi poradíme, navrhneme, potlačíme, polepíme, či zmontujeme a to všetko pod jednou strechou.

www.t-studio.sk

 

Autor: Mgr. Katarína Rubaninská